Advance | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Advance

ADVANCE 10 buổi Nghe lướt, nói nhanh và tranh luận nhũng vấn đề lớn trong cuộc sống và các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học… để học sinh đạt được trình độ đối thoại nhanh trong các lĩnh vực khác nhau. 180. 000 đồng  /buổi.

lo go chuan