Basic | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Basic

TRÌNH ĐỘ SỐ BUỔI HỌC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC HỌC PHÍ
BASIC 32  buổi Nghe Nói và Làm việc được với người nước ngoài, Đủ  kiến thức cơ bản để có thể tự học  thi IELTS, TOEFL, TOIEC  hay  Du học; Luyện tập giao thoa giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ,  Luyện viết cấu trúc câu… (Sau 15  buổi học của trình độ này, thí sinh, nếu có nhu cầu, có thể đăng ký học thêm lớp luyện kỹ năng làm đề thi theo 4  kỹ năng nghe, nói, đọc,  viết cho các kỳ thi IELTS và TOEFl trong khi vẫn học tiếp Basic lên trình độ 2  ở lớp học  chính. Học phí  học kỹ năng làm bài thi là 150.000 đồng/buổi, thu 10 buổi/lần). 220.000 đồng/buổiThu 10 buổi/lần

lo go chuan