English Fans | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

English Fans

lo go chuan

CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TIẾNG ANH

TRÌNH ĐỘ SỐ BUỔI HỌC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC HỌC PHÍ
ENGLISH FANS Học viên tham gia bao lâu tùy thích vì trong tương lai sẽ mở CÂU LẠC BỘ mang tên:KUTIE - STUDY & COFFEE Dưới hình thức gặp gỡ, nghe nhanh những đề tài lớn và thảo luận, trò chơi, đóng kịch… Các học viên sẽ duy trì và bảo dưỡng tiếng Anh trong một môi trường tiếng Anh 100% có sự tham gia của người nước ngoài.- Các thành viên có thể trao đổi để du lịch cùng nhau, làm từ thiện… cùng các chương trình Volunteer của người nước ngoài tại VN. 100. 000 đồng đến 0 đồng /buổi, tùy vào đề tài thảo luận hoặc hình thức sinh hoạt câu lạc bộ.