Học phí | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Học phí

lo go chuan

HỌC PHÍ

Một tuần học 2 buổi. Học phí đồng loạt 300.000 đồng/buổi và được thu 10 buổi học/1 lần sau buổi học đầu tiên. Học phí ở lớp cơ bản sẽ được giảm xuống còn 250.000 đồng/buổi từ buổi học số 61 đến buổi số 80, thu 10 buổi học/1 lần.

Từ buổi số 81 đến buổi 100, học phí là  200.000 đồng/buổi.

Từ buổi số 101 trở  lên lớp học sẽ đi vào việc học nâng cao các kỹ năng và mang tính chất sinh hoạt câu lạc bộ để học sinh có môi trường học mở rộng theo các chủ đề khác nhau trên cơ sở nghe nhanh, ghi nhanh, tranh luận, nhằm tạo cơ hội  cho học sinh được ôn tập,  rèn luyện, mở rộng, nâng cao các kỹ năng  dài hạn – học phí chỉ còn 150.000 đồng/buổi.

Ngoài việc học chương trình nghe nói cơ bản như trên, đến buổi học số 10 các học sinh có nhu cầu thi IELTS, TOEFL và TOEIC, sẽ  đăng ký và được học thêm 1 buổi trong tuần, song song với 2 buổi của lớp nghe nói cơ bản, để được hướng dẫn và rèn luyện làm bài thi IELTS, TOEFL và TOEIC theo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ( học phí là 150 nghìn đồng/buổi và được thu 10 buổi học/1 lần).

Cũng sau buổi học chính khóa đầu tiên, các bạn  quên kiến thức ngữ pháp hoặc không nắm được ngữ pháp cơ bản , cần học để nói đúng và viết đúng ngữ pháp có thể đăng ký học thêm lớp ngữ pháp với học phí  là 100 ngàn đồng/buổi, tuần học 1 buổi.

Học phí không phải đóng ngay từ buổi đầu tiên. Sau 1-2 buổi học, nếu thấy khóa học thích hợp với yêu cầu của mình thì bạn sẽ đóng 10 buổi học phí 1 lần như đã nói ở trên.

Khi vào học, bạn vui lòng nhớ ghi chép số thứ tự của mình theo danh sách lớp, số lớp và năm  bạn tham gia học để sau đó, nếu bị gián đoạn việc học, khi bạn quay lại học tiếp bạn sẽ đóng 70% học phí những buổi đã học, những buổi học tiếp theo sẽ đóng theo quy định bình thường. Điều này chỉ được thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ khi bạn bắt đầu học tiếng anh với Pro E. Nếu bạn không nhớ rõ mình học lớp nào hoặc quá thời gian 1 năm, bạn sẽ phải đóng học phí lại từ đầu (những bạn thuộc những địa phương có khó khăn về việc sửa giọng, nếu được sự cho phép của giáo viên sẽ được học lại những buổi đã học,  miễn phí,  trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đầu tiên đến học do khó khăn về sửa giọng).

Học phí đã đóng không được lấy lại mà bạn được sử dụng số học phí  đã đóng  của các buổi học  mà bạn chưa học cho việc học tiếp của chính cá nhân bạn trong thời hạn 1 năm. Hãy thông báo cho chúng tôi khi bạn bắt đầu nghỉ học và số tiền học của số buổi sau đó để chúng tôi ghi chú vào danh sách và bạn có thể học lại với số tiền còn lại của bạn. Việc bảo lưu số buổi học còn lại hoàn toàn căn cứ vào email hoặc tin nhắn điện thoại của bạn vào thời gian nào; vì vậy, hãy gửi email hoặc tin nhắn ngay khi bạn muốn dừng việc học. Bạn không được chuyển số tiền đã đóng mà chưa học cho bất kỳ một người nào khác tham gia học tập.

Có những học sinh xin tiền cha mẹ để đi học nhưng cứ 10 buổi lại nghỉ khoảng 3 buổi để lấy tiền tiêu vặt. Chất lượng học tập  là do chúng tôi chịu trách nhiệm nên chúng tôi sẽ không trả lại học phí cho những buổi học mà các học trò nghỉ vặt vì lý do này hay lý do khác.

HỌC NHÓM NHỎ

SỐ LƯỢNG NGƯỜI HỌC

HỌC PHÍ

1 thầy/ 1 trò 1,5 triệu/ buổi (học dưới 10 buổi)
1 thầy/ 1 trò 1,2 triệu/buổi (học trên 10 buổi)
1 thầy/ 2 trò 1,8 triệu/ buổi
1 thầy/ 4 trò 3,0  triệu/ buổi
1 thầy/ 5 trò 3,3  triệu/ buổi
Từ 6 đến 10 trò 600 nghìn đồng/ 1 trò
Từ 11 đến 15 trò 400 nghìn đồng/ trò
Từ 16 đến 20 trò 350 nghìn đồng/ trò