KHAI GIẢNG LỚP MỚI THÁNG 11/2014 | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

KHAI GIẢNG LỚP MỚI THÁNG 11/2014

KHAI GIẢNG LỚP MỚI THÁNG 11/2014

18  GIỜ 15 THỨ HAI NGÀY 24/11/2014

LỊCH HỌC

18 GIỜ 30  CHIỀU THỨ HAI  VÀ  18 GIỜ  CHIỀU THỨ BẢY

MỜI CÁC BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỰ KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP. XEM ĐỊA CHỈ Ở MỤC LIÊN HỆ TRONG MENU GIỚI THIỆU.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN  CHO CHÚNG TÔI VÀ CHÚC SỨC KHỎE!

KÍNH BÁO

HỒ THU

lo go chuan

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ