KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 3/2015 | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 3/2015

KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 3/2015

MỜI CÁC BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẾN DỰ KHAI GIẢNG VÀ HỌC LUÔN BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN VÀO 18 GIỜ 15 18 GIỜ 15 THỨ SÁU, NGÀY 6/3/2015 . MỖI TUẦN HỌC 2 BUỔI ( 18 GIỜ 30 THỨ SÁU VÀ 16 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT; HỌC 2 TIẾNG; BUỔI CHÚ NHẬT CÓ THỂ THAY ĐỔI SANG MỘT NGÀY THƯỜNG). NGÀY 6/3 SẼ HỌC LUÔN BÀI SỐ 1; VÌ VẬY, BẠN VUI LÒNG  MANG THEO 1 BÚT XANH HOẶC ĐEN VÀ 1 BÚT ĐỎ, 1 VỞ VIẾT.

LIÊN HỆ: HỒ THU 0903440005; hothubaotienphong@gmail.com

CÁM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC THÔNG BÁO.

THÂN MẾN,

HỒ THU

lo go chuan

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ