Note taking – Ghi tốc ký | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Note taking – Ghi tốc ký

 

 

 

 

TRÌNH ĐỘ SỐ BUỔI HỌC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC HỌC PHÍ
NOTE TAKING-GHI TỐC KÝ 15 buổi  Luyện kỹ năng nghe và ghi tốc ký để giúp học viên có thể nghe và ghi nhanh, đặc biệt phục vụ cho kỳ thi IELTS, TOEFL và những người làm việc thường xuyên với người nước ngoài, nguòi đi du học,  cần phải ghi chép, dịch thuật… 220.000 đồng/buổiThu 10 buổi/lần

 

 

 

 

lo go chuan