Pre-inter | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Pre-inter

TRÌNH ĐỘ SỐ BUỔI HỌC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC HỌC PHÍ
PRE-INTER 10 buổi Nâng cao kỹ năng nghe nói và thuyết trình.- Luyện tập khả năng tư duy để có thể nhanh chóng tìm ra  câu trả lời và phản ứng nhanh với các câu hỏi thi. 220.000 đồng/buổi

Thu 10 buổi/lần

 

 

 

 

lo go chuan