Tài liệu gối đầu giường | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Tài liệu gối đầu giường

 lo go chuan

 

Các bạn thi IELTS không thể thiếu các cuốn sách sau đây:

1.     CAMBRIDGE GRAMMAR FOR IELTS của tác giả: Diana Hopkins và Pauline Cullen.

2. CAMBRIDGE PRACTICE TEST FOR IELTS (TỪ 1 ĐẾN 11);

3.     Bộ sách của tác giả COLLIN bao gồm các cuốn: LISENING FOR IELTS , READING FOR IELTS, WRITING FOR IELTS  VÀ SPEAKING FOR IELTS ;

4.     IMPROVE YOUR  IELTS WRITING SKILLS (tác giả  SAM McCarter);

5.     ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR IELTS (Chủ biên: SAM McCarter và chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến).

6.     VOCABULARY FOR IELTS

7.     CHECK YOUR VOCABULARY FOR ENGLISH FOR THE IELTS EXAMINATION (Rawdon  Wyatt)

8.     NGOÀI RA CÁC CUỐN SÁCH SAU ĐÂY CŨNG SẼ GIÚP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ VỰNG CỦA CÁC BẠN THEO CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU, PHỤC VỤ RẤT TỐT CHO THI CỬ VÀ LÀM VIỆC: “NEW CONCEPT ENGLISH” (tập 3: DEVELOPING SKILL và tập 4:  FLUENCY IN ENGLISH), “OBJECTIVE  IELTS INTERMEDIATE”, “FOR AND AGAINST”, “MILESTONES”, FOR AND AGAINST …

Các bạn thi TOEFL  nên coi các cuốn sách sau đây là sách gối đầu giường:

1.     SÁCH NGỮ PHÁP DÀNH RIÊNG CHO TOEFL: DELTA’S key to the Next Genertion TOEFL TEST- ESSENTIAL GRAMMAR FOR THE iBT ( NANCY GALLAGHER)

2.     CRACKING THE TOEFL iBT;

3.     DELTA’S Key to the Next Generation TOEFL TEST Advanced Skill Practice for the iBT  (Nancy Gallagher) ;

4.     “ EXTENDING READING SKILLS”

Các bạn thi SAT thì nên có những sách cơ bản về SAT như sau:

1. BARRON’S    SAT  25TH EDITION

2. CRACKING THE SAT 2012

3. THE OFFICIAL SAST STUDY GUIDE  (COLLEGE BOARD)

Các bạn thi TOEIC  nên coi các cuốn sách sau đây là sách học cơ bản

1.     CAMBRIDGE GRAMMAR FOR IELTS của tác giả Diana Hopkins và Pauline Cullen;

2.     BARRON’S  600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC

3.     VERY EASY TOEIC

Tất cả các cuốn sách trên đều có bản photocopy mà chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn với giá rẻ bằng 1/3 đến 1/5  giá sách bán ngoài thị trường hoặc các bạn có thể download ở mục Tài Liệu trên website của chúng tôi.

Các bạn thi  GMAT nên coi các cuốn sách sau đây là sách học cơ bản

Cracking the New GMAT  2013

1,037 PR1TICE QUESTIONS  FOR THE NEW GMAT  (Second Edition, by the staff of The Princeton Review)

GMAT Math Workbook (Seventh Editon, the Staff of Kaplan Test Prep and Ammissons)

GMAT  CRITICAL REASONGING BIBLE (David M. Killoran)

READING COMPREHENSION (GUIDE 7+ GUIDE 8)

logo kho lon