Time Square | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Time Square

Chỉ cần 1 USD bạn có thể làm những điều này ở Quảng trường Thời đại :D

 • DSC_0009
 • DSC_0016
 • DSC_0017.NEF
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0024
 • DSC_0002
 • DSC_0005
 • DSC_0033
 • DSC_0035
 • DSC_0045

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ