Upper | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Upper

TRÌNH ĐỘ SỐ BUỔI HỌC MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC HỌC PHÍ
UPPER 15 buổi  Nâng cao kỹ năng nghe, nói; đặc biệt, học sinh được  sửa giọng triệt để và nói tiếng Anh chuẩn xác, chuyên nghiệp để  đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế hoặc trong học tập ở nước ngoài.  Luyện tập khả năng tư duy để nhanh chóng tìm ra  câu trả lời và phản ứng nhanh với các câu hỏi thi khó của các kỳ  thi quốc tế; 220.000 đồng/buổiThu 10 buổi/lần

 

 

 

 

lo go chuan